Image

Update 14-05-2020 (English version below)

Langzaam maar zeker openen de deuren en hervatten wij de activiteiten die worden toegestaan, rekening houdend met de richtlijnen betreffende gezondheid en veiligheid van onze klanten en bezoekers.

Met ingang van Maandag 18 Mei starten wij #ChasseDanceOnline, met een nieuw week programma en nieuw lesrooster voor het volgen van lessen vanuit je eigen huiskamer!

Het nieuwe lesrooster vind je hier:

Wij hebben ook een GoFundMe pagina opgezet om ons bedrijf en onze docenten te kunnen blijven steunen. Een donatie is natuurlijk niet verplicht maar wel zeer welkom! Je vind de pagina hier:
gf.me/u/x2i26j (kopieer en plak in een nieuwe browserpagina)
Dank voor jullie ondersteuning!

#TakeitHome#FaceoftheFuture#EssentialChasse

—————————————————————
Update 14-05-2020

Slowly but surely, the doors are opening again and we are resuming the activities that are allowed, taking into account the health and safety directives of our customers and visitors.

Starting Monday May 18 we are launching #ChasseDanceOnline, with a new weekly program and new timetable to take classes from your own living room!

You can find the new timetable here:
http://chasse-dancestudios.nl/les rooster/
We have also set up a GoFundMe page to continue to support our company and our teachers. A donation is of course not mandatory, but very welcome! You can find the page here:
gf.me/u/x2i26j (please copy / paste in a new browserpage)
Thank you for your support!

#TakeitHome#FaceoftheFuture#EssentialChasse

—————————————————————-
Update 07-04-2020 (English version below)

Oproep aan alle dans- sport- en bewegings docenten van Amsterdam :

Nu alle dansstudio’s-, yoga-, sport en fitness locaties tot nader order gesloten moeten blijven (en velen van jullie inmiddels in de weer zijn met online les aktiviteiten), wil Chasse Dance Studios haar ruimtes beschikbaar stellen aan docenten die geen ruimte of faciliteit hebben om online lessen te filmen.
Chasse Dance Studios zal tijdens de duur van deze sluiting de studio ruimte gratis aanbieden aan docenten.

Bij interesse : stuur een mail met jouw motivatie en opzet naar info@chassedancestudios.com

Wij zullen ons ervoor inzetten om het gebruik en de planning te organiseren met inachtneming van de door het RIVM gestelde voorzorgs-, en veiligheidsmaatregelen. Denk daarbij aan het reinigen en ontsmetten van bijv. yoga matjes en ballet barres. En natuurlijk dat wij minimaal 1,5 meter afstand van elkaar blijven houden!!

Blijf gezond en veilig allemaal!
Wij horen graag van jullie,

Chasse Dance Studios

*************************************
Update 07-04-2020
Call to all dance, sports and movement teachers in Amsterdam:

Now that all dance studios, yoga, sports and fitness locations have to remain closed until further notice (and many of you are now busy with online class activities), Chasse Dance Studios wants to make its spaces available to teachers who have no space or facility. to film online lessons.
Chasse Dance Studios will offer the studio space to teachers free of charge for the duration of this closure.

If interested: send an email with your motivation and setup to info@chassedancestudios.com

We will endeavor to organize the use and planning with due observance of the precautionary and safety measures set by RIVM. Think of cleaning and disinfection of, for example, yoga mats and ballet barres. And of course that we keep at least 1.5 meters away from each other !!

Everyone stay healthy and safe,
Chasse Dance Studios
***************************************

UPDATE 3 April 2020: (English version below)

Het spijt ons heel erg…

Naar aanleiding van de nieuwe regels van de overheid en het RIVM blijft Chasse Dance Studios tot 28 april 2020 gesloten.
Gedurende deze periode zullen wij geen abonnement betalingen innen.

We verzamelen nu informatie en materiaal van onze partners en docenten om te bepalen en te beslissen wat CDS kan doen om jullie de komende weken met ons in beweging te houden.

Meer nieuws volgt z.s.m.!

Aan alle vaste klanten met een lidmaatschapkaart of doorlopend abonnement: Indien u geen van onze e-mails heeft ontvangen, dan is de oorzaak waarschijnlijk dat we niet uw juiste e-mailadres in ons bestand hebben. Laat het ons weten via e-mail: info@chassedancestudios.com

Het Chasse Dance Studios-team
————————————————————–

We’re very sorry…

Following regulations from the Government and RIVM, Chasse Dance Studios will remain closed until 28th April 2020.
During this period we will not collect any abonnement payments.

We are now gathering information and material from our partners and teachers, to define and decide what CDS can do to keep you moving with us in the coming weeks.

More to be announced soon!

To all regular customers with a membership card or subscription: If you have not received any of our emails, it is likely that we do not have your correct email address. Let us know by email: info@chassedancestudios.com.

The Chasse Dance Studios Team

Meer nieuwsitems bekijken