Image

Gesloten vanwege Corona virus!!! Tot nader bericht van RIVM.

Closed because of Corona virus!!! Until further notice from the government.

ENGLISH VERSION BELOW

Aan alle leerlingen en dansers van Chasse,
Wij hopen dat het goed met jullie gaat en dat jullie in goede gezondheid verkeren.
Vanwege deze abrupt onvoorziene situatie hebben we eerst wat tijd genomen om de besluiten van de regering af te wachten, en om na te denken alvorens deze brief te schrijven.

Alhoewel we volkomen welwillend en vanuit onze verantwoordelijkheid naar jullie en de samenleving de school en de studio’s hebben gesloten om de snelle verspreiding van het Corona virus tegen te gaan was deze stap pijnlijk en geeft het ons een gevoel van verlies.

We kunnen ons voorstellen dat jullie je afvragen hoe het zit met je lessenkaarten en geldigheid van lopende abonnementen. Alle abonnementen blijven natuurlijk geldig.

De maatregelen van de overheid zijn tot 7 april van kracht. Het zou kunnen zijn dat we vanaf dat moment weer opengaan. Als dat zo is dan zijn we het volgende van plan:

• Lidmaatschap kaarten – We verlengen deze kaarten met drie weken.
• 10 rittenkaarten – We verlengen deze kaarten met drie weken.
• Abonnementen (1 maand/6 maanden/1 jaar) – We verlengen deze kaarten met drie weken.
• Auto incasso – Tot nader bericht zullen wij niets incasseren. We zullen geen bijdrage incasseren totdat we daadwerkelijk weer open zijn.

Zoals je je wellicht kan voorstellen zal het sluiten van de scholen voor deze periode financieel zwaar zijn voor iedereen; de meeste kosten gaan immers door. Mochten we langer dicht moeten blijven dan houden we jullie uiteraard op de hoogte over de ontwikkelingen.

We missen jullie, de studio’s zijn akelig leeg, en hopelijk kunnen we gauw weer dansen in de kerk.
Dank voor jullie begrip!

Het Chasse Dance Studios Team

Lenny, Kasia, Vladik, Thomas, Monique, Adinda, Devi, Aimée, Gabriela, Dané, Priyanka

*********************************************
To all students and dancers of Chasse Dance Studios

We hope that you are doing well, and that you are in good health.
Because of this abruptly unforeseen situation, we first took some time to wait for the decisions made by the government and to think before writing this letter.

Although we have closed the school and studios completely because of our responsibility to you and the society to prevent the rapid spread of the Corona virus, this step was painful and gives us a sense of loss.

We can imagine that you are worried and wondering about your lesson cards and the validity of your current subscriptions. All subscriptions off course remain valid.

The government measures are in effect until the 7th of April.
It may be that we open again from then on. If so, we plan to do the following:

• Membership cards – We will extend the validity with three weeks
• 10 class cards – We will extend the validity with three weeks
• Abonnements (6 months/ 1 year) – We will extend the validity with three weeks
• Automatic depth collection – Until further notice we will not collect any money. We will not collect any contributions until we are actually open again.

As you can imagine, closing the studios will be financially difficult for all of us; after all, most costs will go on. If we have to stay closed longer, we will off course keep you informed.

We miss you, the studios are eerily empty and hopefully we can dance again soon.
Thank you for all your support!

The Chasse Dance Studios Team

Lenny, Vladik, Kasia, Thomas, Monique, Adinda, Devi, Aimée, Gabriela, Dané, Priyanka